بررسی کارشناسانه به الزام ثبت معاملات در سامانه ستاد

بررسی کارشناسانه به الزام ثبت معاملات در سامانه ستاد

۰۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۶ اخبار داغ
الزام دانشگاهها بر ثبت معاملات خود در سامانه الکترونیک دولت در شورای حقوقی و کارشناسی اداره کل لوایح مورد بررسی و نقدو نظر قرار گرفت و چنین تصمیم گرفته شد.
برگزاری جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح و بررسی شیوه نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش و آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران

برگزاری جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح و بررسی شیوه نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش و آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران

۰۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۵ رویدادهای مهم
جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در تاریخ ۹۷/۱۱/۸ با حضور نمایندگان سازمان سنجش و آموزش کشور و دانشگاه تهران و اعضاء شوراء پیرامون بررسی اجرای ماده ۳ و ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو و همچنین بررسی تکمیلی آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزش سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری

برگزاری کارگاه آموزش سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری

۰۲ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۵ رویدادهای مهم
کارگاه آموزشی سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری با همکاری معاونت تنقیح و تدوین معاونت حقوقی ریاست جمهوری روز دوشنبه ۹۷/۱۱/۱ در سالن شهدای جهاد علمی این وزارتخانه برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح و بررسی شیوه نامه رسیدگی و تجدید نظر خواهی از آراء و تصمیمات موضوع مصوب ۶۳۰و ۷۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی

برگزاری جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح و بررسی شیوه نامه رسیدگی و تجدید نظر خواهی از آراء و تصمیمات موضوع مصوب ۶۳۰و ۷۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲۶ دی ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۱ رویدادهای مهم
شیوه نامه رسیدگی و تجدید نظر خواهی از آراء و تصمیمات موضوع مصوب ۶۳۰مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲و ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین با حضور اعضاء شورا و میهمانان ویژه جناب دکتر حبیب زاده، دکتر زارعی، دکتر آقابابایی در ۹۷/۱۰/۲۴ مورد امعان نظر کارشناسانه قرار گرفت