تشکیل جلسه شورای حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تشکیل جلسه شورای حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۳ رویدادهای مهم
جلسه شورای حقوقی با حضور اعضاء شورا در تاریخ ۹۷/۶/۱۲ تشکیل و موارد ذیل مورد بررسی و اعلام نظر قرار گرفت ..
پیش‌نویس «آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی» توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سیر مراحل قانونی به معاون اول محترم رئیس جمهور تقدیم گردید.

پیش‌نویس «آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی» توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سیر مراحل قانونی به معاون اول محترم رئیس جمهور تقدیم گردید.

۲۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۶ رویدادهای مهم
در راستای حکم تبصره ۱۰ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیش‌نویس آیین نامه مذکور را ضمن اعمال نظرات دریافتی از وزارت دادگستری، تهیه و برای سیر مراحل قانونی به معاون اول رئیس جمهور تقدیم نمود.
بخشنامه معاونت حقوقی و امور مجلس: اجرای جزء (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران منوط به اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

بخشنامه معاونت حقوقی و امور مجلس: اجرای جزء (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران منوط به اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

۲۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۵:۲۰ رویدادهای مهم
پیرو بخشنامه شماره ۷/۲۵۳۰۰۱ مورخ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ این معاونت در خصوص" بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان موضوع جزء (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران"، ضمن ایفاد تصویر نامه‌های‌ شماره ۳۴۱۳۳/۵۶۹۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۴۴۵۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه‌ شماره ۴۱۴۰۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ دیوان محاسبات کشور(تصویر پیوست)، مجددا تاکید می شود اجرای بند یادشده منوط به اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی می‌باشد.