برگزاری جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح و بررسی شیوه نامه رسیدگی و تجدید نظر خواهی از آراء و تصمیمات موضوع مصوب ۶۳۰و ۷۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی

برگزاری جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح و بررسی شیوه نامه رسیدگی و تجدید نظر خواهی از آراء و تصمیمات موضوع مصوب ۶۳۰و ۷۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲۶ دی ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۱ رویدادهای مهم
شیوه نامه رسیدگی و تجدید نظر خواهی از آراء و تصمیمات موضوع مصوب ۶۳۰مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲و ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین با حضور اعضاء شورا و میهمانان ویژه جناب دکتر حبیب زاده، دکتر زارعی، دکتر آقابابایی در ۹۷/۱۰/۲۴ مورد امعان نظر کارشناسانه قرار گرفت
همایش مدیران حقوقی دانشگاها، پژوهشگاهها و  پارک های علم و فناوری کشور

همایش مدیران حقوقی دانشگاها، پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری کشور

۲۷ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۶ رویدادهای مهم
پنجمین همایش مدیران حقوقی دانشگاها، پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری کشور ۲۰ دی ماه سال جاری در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با حضور جناب آقای دکتر سیمایی صراف، معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر علیدوستی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) ، جناب آقای دکتر ابطحی، رئیس محترم شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و مدیران کل معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و مدیران و مشاوران حقوقی دانشگاها و پژوهشگاهای سراسر کشور برگزار گردید و قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مورد بحث و نقد قرار گرفت.