چهارمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.

چهارمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۰ اخبار برگزیده اخبار داغ
جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.
برگزاری جلسه بررسی "ممنوعیت پرداخت حق‌التحقیق به اعضای هیأت علمی"

برگزاری جلسه بررسی "ممنوعیت پرداخت حق‌التحقیق به اعضای هیأت علمی"

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۵ اخبار داغ
جلسه بررسی "ممنوعیت پرداخت حق‌التحقیق به اعضای هیأت علمی" روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ برگزار گردید.
برگزاری اولین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در سال ۱۳۹۸

برگزاری اولین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در سال ۱۳۹۸

۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۰ اخبار داغ
اولین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات سال ۹۸ در روز دوشنبه مورخ ۱۹ فروردین ماه برگزار شد.
بررسی کارشناسانه به الزام ثبت معاملات در سامانه ستاد

بررسی کارشناسانه به الزام ثبت معاملات در سامانه ستاد

۰۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۶ اخبار داغ
الزام دانشگاهها بر ثبت معاملات خود در سامانه الکترونیک دولت در شورای حقوقی و کارشناسی اداره کل لوایح مورد بررسی و نقدو نظر قرار گرفت و چنین تصمیم گرفته شد.