اخبار

از سوی رئیس جمهور صورت گرفت ؛

ابلاغ قانون اصلاح ماده(۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم

در ابلاغیه رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ به تأیید شورای نگهبان رسیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ادامه مطلب

ابلاغ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

رئیس جمهوری قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را جهت اجرا به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد. در ابلاغیه رئیس جمهوری آمده است:در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی " که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۱/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ می شود.

ادامه مطلب

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور+ جداول و پیوست ها (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (۸.۴۶۷.۴۱۱.۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰)ریال و از حیث مصارف بالغ بر ه...

ادامه مطلب

ارسال پیش نویس ماده واحده "مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی " جهت بررسی و تصویب هیات محترم دولت تقدیم معاون اول محترم رییس جمهور گردید.

یکی از معضلات موجود در عرصه آموزش عالی که اصالت آثار علمی پژوهشی و اعتبار نظام آموزش عالی را در سالهای اخیر مورد خدشه قرار داده است، واگذاری تدوین پایان نامه، مقاله، کار تحقیقی و ... به غیر در بر...

ادامه مطلب