بخشنامه معاونت حقوقی و امور مجلس به رؤسای محترم دانشگاه‌ها،‌ پژوهشگاه‌ها، مراکز و پارک‌های علمی و فناوری در خصوص " بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان"

بخشنامه معاونت حقوقی و امور مجلس: اجرای جزء (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران منوط به اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

۲۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۵:۲۰ کد : ۴۰۷۳۶ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
پیرو بخشنامه شماره ۷/۲۵۳۰۰۱ مورخ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ این معاونت در خصوص" بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان موضوع جزء (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران"، ضمن ایفاد تصویر نامه‌های‌ شماره ۳۴۱۳۳/۵۶۹۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۴۴۵۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه‌ شماره ۴۱۴۰۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ دیوان محاسبات کشور(تصویر پیوست)، مجددا تاکید می شود اجرای بند یادشده منوط به اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگان امتیازات جزء (6) بند (ث) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه


( ۵۰ )