بررسی آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران با حضور صاحبنظران در شورای حقوقی وزارت

برگزاری جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح و بررسی آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران

۲۹ مهر ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۴ کد : ۴۲۲۲۷ رویدادهای مهم اخبار داغ
برگزاری جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح و بررسی آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران

شورای حقوقی اداره کل لوایح وزارت علوم در تاریخ ۲۲/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ با موضوع بررسی حقوقی آیین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران با حضور نمایندگانی از مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه، معاونت حقوقی وزارت، دانشگاه تهران، و سایر صاحبنظران این عرصه تشکیل و موادی از آیین نامه بررسی شد و ادامه امر به جلسه روز ۳۰/‏۷/‏۱۳۹۷‬ موکول شد


نظر شما :