برگزاری سومین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

برگزاری سومین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۰ کد : ۴۶۹۷۱ اخبار برگزیده
برگزاری سومین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موضوع اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران مجدداً به بحث و بررسی گذاشته شد.
برگزاری سومین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬

سومین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موضوع اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران با حضور رئیس محترم سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران، نماینده محترم دفتر حقوقی دانشگاه تهران، مدیرکل محترم اداره لوایح و سایر اعضای شورای حقوقی؛ به بحث و بررسی گذاشته شد.
 

کلید واژه ها: شورای حقوقی


نظر شما :