برگزاری یازدهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۷/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

یازدهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۷/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.

۱۷ تیر ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۶ کد : ۴۸۸۵۱ اخبار برگزیده اخبار داغ
جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۷/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.
یازدهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۷/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.

جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ 17/‏۰4/‏۱۳۹۸ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

  • بررسی استعلام دانشگاه الزهراء با موضوع آموزش رایگان 
  • بررسی استعلام دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص درج نام استاد راهنما در مقالات مستخرج از تز دکتری به عنوان نویسنده مسئول
  • بررسی استعلام دانشگاه سمنان در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت منازل سازمانی اعضای هیات علمی 

کلید واژه ها: شورای حقوقی


نظر شما :