برگزاری دوازدهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۲۴/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

دوازدهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۲۴/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.

۲۴ تیر ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۰ کد : ۴۸۸۵۲ اخبار برگزیده اخبار داغ
جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۷/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.
دوازدهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۲۴/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.

جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ 24/‏۰4/‏۱۳۹۸ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

  • بررسی استعلام مدیرکل محترم حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص اجرای حکم بند الف تبصره 7  قانون بودجه سال 1398 دانشگاهها؛
  • بررسی استعلام معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت عتف در خصوص قانون استفاده متوازن از امکانات کشور
  • تهیه بخشنامه به عنوان رؤسای محترم دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات وابسته به وزارت عتف در خصوص «عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386/07/08»

کلید واژه ها: شورای حقوقی


نظر شما :