سیزدهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۳۱/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.

سیزدهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۳۱/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.

۳۱ تیر ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۰ کد : ۴۹۱۸۴ اخبار برگزیده اخبار داغ
سیزدهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۳۱/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.
سیزدهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۳۱/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ تشکیل گردید.

جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ 31/‏۰4/‏۱۳۹۸ تشکیل و موضوع استعلام دانشگاه یاسوج در خصوص رفع ابهام از حکم تبصره «1» ماده (9) دستورالعمل نحوه انجام مناقصه و مزایده در معاملات عمده» به بحث و بررسی گذاشته شد.

کلید واژه ها: شورای حقوقی


نظر شما :