برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان محترم واحدهای ستادی وزارت عتف، سازمان امور دانشجویان، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و سازمان سنجش آموزش کشور

برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان محترم واحدهای ستادی وزارت عتف، سازمان امور دانشجویان، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و سازمان سنجش آموزش کشور

۱۴ مهر ۱۳۹۸ | ۰۸:۳۰ کد : ۵۰۳۵۴ اخبار برگزیده اخبار داغ
کارگاه آموزشی استفاده از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران توسط سرکار خانم ها پیرزاد و قریشی کارشناسان ارشد معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای جمعی از نمایندگان محترم واحدهای ستادی وزارت عتف و نمایندگان محترم سازمان امور دانشجویان، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان محترم واحدهای ستادی وزارت عتف، سازمان امور دانشجویان، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و سازمان سنجش آموزش کشور

کارگاه آموزشی استفاده از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه مورخ 14 مهرماه سال جاری توسط سرکار خانم­ها پیرزاد  و قریشی کارشناسان ارشد معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در محل اداره کل تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با حضور جمعی از نمایندگان محترم واحدهای ستادی وزارت عتف، نمایندگان محترم سازمان امور دانشجویان، سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران و سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد. کارشناسان ارشد معاونت  تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضمن معرفی این سامانه ملی و بیان ضرورت ایجاد آن، به آموزش نحوه کاربری سامانه ملی قوانین و مقررات پرداختند. در این دوره آموزشی چهار ساعته، روش‌های دستیابی سریع به تمامی قوانین و مقررات وضع‌ شده، آراء و نظرات صادره از ابتدای دوران قانونگذاری تاکنون، نحوه بررسی روند تاریخی یک قانون یا مقرره، ملاحظه ‌اطلاعـات ‌شناسـنامــه‌ای ‌قانــون ‌و ‌مقرره (اطلاعات روزنامه‌ رسمی ‌و ‌نسخه ‌ابلاغی)، کدهای موضوعی ‌قوانین‌ و مقررات، نحوه دسترسی به ‌قــوانین‌ و ‌مقـررات ‌‌براساس‌ وضعـیت‌ اعتبار آنها و انواع روش‌های جستجو در سامانه ملی قوانین و مقررات تبیین گردید.

در پایان مقرر گردید معانت مزبور طی هماهنگی­های لازم، دوره آموزشی نحوه ورود اطلاعات و قوانین مربوطه توسط نمایندگان وزارت عتف را در محل ساختمان امور سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برگزار کند.

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی سامانه ملی قوانین و مقررات


نظر شما :