بیست و هشتمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

بیست و هشتمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

۰۴ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۵ کد : ۵۱۴۷۷ اخبار برگزیده اخبار داغ
جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹/۰۹/۰۴ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.
بیست و هشتمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات با حضور نماینده محترم دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوری روز دوشنبه مورخ 139/08/27 تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

  • استعلام صندوق رفاه دانشجویان در خصوص احصاء مصادیق عنوان "شاغل" و شمول و  عدم شمول آن؛
  • بررسی مجدد استعلام معاونت پژوهش و فناوری در خصوص مشوق‌های بیمه‌ای برای قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی مابین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور و صنایع مختلف.

کلید واژه ها: شورای حقوقی


نظر شما :