بیست و نهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۱/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و دستورات جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد.

بیست و نهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۱/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و دستورات جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد.

جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ تشکیل و دستورات جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد.
۱۱ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۰ کد : ۵۲۲۸۷ اخبار برگزیده اخبار داغ
جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ تشکیل و موضوع استعلام دانشگاه کاشان به بحث و بررسی گذاشته شد.
بیست و نهمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۱/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و دستورات جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد.

جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ 1398/09/11 تشکیل و استعلام دانشگاه کاشان در خصوص مستثنی بودن ایثارگران از شرط مشاغل تخصصی موضوع بند (ر) ماده (78) قانون برنامه ششم توسعه به بحث و بررسی گذاشته شد.

 

 

کلید واژه ها: شورای حقوقی


( ۱ )

نظر شما :