سی امین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۸/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و دستورات جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد.

سی امین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۸/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و دستورات جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد.

سی امین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ تشکیل و دستورات جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد.
۱۸ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۵ کد : ۵۲۲۹۲ اخبار برگزیده اخبار داغ
سی امین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۸/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ با حضور نمایندگان محترم مرکز نظارت و ارزیابی وزارت عتف و نمایندگان محترم جهادکشاورزی تشکیل و دستور جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد.
سی امین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۸/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و دستورات جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد.

جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ 1398/09/18تشکیل و استعلام مرکز نظارت و ارزیابی وزارت عتف در خصوص مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی وابسته به جهاد کشاورزی به بحث و بررسی گذاشته شد.

کلید واژه ها: شورای حقوقی


نظر شما :