سی و یکمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

سی و یکمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.
۲۵ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۵ کد : ۵۲۲۹۳ اخبار برگزیده اخبار داغ
جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.
سی و یکمین جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ ۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۸‬ تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

جلسه شورای حقوقی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات روز دوشنبه مورخ 1398/09/25تشکیل و موارد زیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

- استعلام دانشگاه بجنورد ابطال تبصره 4 ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی  توسط دیوان عدالت اداری؛

- استعلام دانشگاه علوم قضایی در خصوص نحوه اجرای رای شماره 794 مورخ 02/11/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  با موضوع حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز؛

- استعلام دانشگاه ولی عصر رفسنجان در خصوص مأموریت  آموزشی ایثارگران؛

- استعلام پژوهشگاه دانشهای بنیادی در خصوص نحوه اجرای دادنامه 2397 مورخ 14/08/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع احتساب سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه در جبهه به عنوان خدمت داوطلبانه.

 

 

 

کلید واژه ها: شورای حقوقی


( ۳ )

نظر شما :