آرشیو اخبار

قابل توجه متقاضیان کتاب "مجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"

متقاضیان جهت دریافت مجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با در دست داشتن معرفی نامه از دانشگاه یا مرکز مربوطه به این اداره کل مراجعه فرمایند . طبقه ۴ واحد ۴۲۰ شماره تماس ۸۲۲۳۳۷۱۶ خانم سیفی...

ادامه مطلب