آرشیو اخبار

عدم شمول بند الف ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر صندوق رفاه و فعالیت های سرمایه گذاری این صندوق

با عنایت به نامه شماره ۸۴۰۷/۱/۱۳۰ مورخ ۹/۷/۹۳ رییس محترم صندوق رفاه دانشجویان به استحضار می رساند که محور اصلی  سه پرسش مطروحه در نامه فوق الذکر که چند نوبت در شورای اداره کل تدوین لوایح و تنقی...

ادامه مطلب
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شد.

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شد.

برای اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی، طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ » تهیه شد. این طرح در...

ادامه مطلب