اخبار برگزیده

پیش‌نویس «آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی» توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه گردید.

پیش‌نویس «آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی» توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سیر مراحل قانونی به معاون اول محترم رئیس جمهور تقدیم گردید.

در راستای حکم تبصره ۱۰ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پیش‌نویس آیین نامه مذکور را ضمن اعمال نظرات دریافتی از وزارت دادگستری، تهیه و برای سیر مراحل قانونی به معاون اول رئیس جمهور تقدیم نمود.

ادامه مطلب
بخشنامه معاونت حقوقی و امور مجلس به رؤسای محترم دانشگاه‌ها،‌ پژوهشگاه‌ها، مراکز و پارک‌های علمی و فناوری در خصوص " بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان"

بخشنامه معاونت حقوقی و امور مجلس: اجرای جزء (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران منوط به اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

پیرو بخشنامه شماره ۷/۲۵۳۰۰۱ مورخ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ این معاونت در خصوص" بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان موضوع جزء (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران"، ضمن ایفاد تصویر نامه‌های‌ شماره ۳۴۱۳۳/۵۶۹۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۴۴۵۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه‌ شماره ۴۱۴۰۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ دیوان محاسبات کشور(تصویر پیوست)، مجددا تاکید می شود اجرای بند یادشده منوط به اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ادامه مطلب