اعضای غیر هیات علمی

تعداد بازدید:۲۹۳۲

تفسیر وراث بلافصل در ماده ۷۷ آیین نامه استخدامی اعضاء غیر هیات علمی

وضعیت احتساب سوابق ÷یمانکاری در تعیین پایه و بازنشستگی

پرداخت درصدی از حق بیمه تکمیلی و حق بیمه عمر و حوادث کارکنان توسط موسسات آموزش عالی

ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی برای مکاتبات اداری

وضعیت پرداخت بیمه اضافه کاری کارکنان قراردادی

افزایش حقوق ناشی از ارتقاء رتبه و پایه کارکنان و قانون منع افزایش حقوق

وضعیت همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرزارداد کار معین با کارمندان پیمانی

 

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۷