فعالیتها

اهم فعالیت ها

اهم فعالیت های اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
  1. شرکت در کمیسیون لوایح دولت
  2. پاسخگویی به استعلامات
  3. تدوین قوانین و مقررات
  4. نشست حقوقی
  5. مشاوره حقوقی
  6. پیش نویس لوایح و ارائه به دولت
  7. حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
  8. تعامل با سازمان بازرسی کل کشور
  9. تنقیح قوانین و مقررات
  10. ملاقات های حضوری


 

تعداد بازدید:۱۷۳