فعالیتها

تعداد بازدید:۲۰۳۰

اهم فعالیت ها

اهم فعالیت های اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
 1. تهیه و تدوین پیش نویس لوایح قانونی حوزه وزارت جهت ارائه به مراجع ذیصلاح
 2. اظهار نظر در خصوص طرح ها و لوایح قانونی وزارت متبوع
 3. تشریک مساعی در تهیه و تنظیم پیش نویس آیین نامه های سازمانی، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری
 4. پاسخگویی به استعلامات (حقوقی، قانونی) واحدهای سازمانی و فراسازمانی
 5. حضور در کمیسیون های مجلس از جمله آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
 6. حضور در کمیسیون لوایح دولت
 7. تعامل با سازمان بازرسی کل کشور
 8. تنقیح قوانین و مقررات
 9. بروزرسانی قسمت "قوانین و مقررات" سایت وزارت متبوع
 10. مشاوره حقوقی
 11. پذیرش و پاسخگویی به ملاقات های حضوری
آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷