نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
لایحه قانونی امور مالی دانشگاهقوانین و مقررات منسوخ(تنظیم نشده)
آیین نامه اعزام محصل به خارجهقوانین و مقررات منسوخ(تنظیم نشده)
قانون اعزام فارغ التحصیلان رتبه اول دانشکده ها و هنر سرای عالی به خارجهقوانین و مقررات منسوخ(تنظیم نشده)
قانون متمم قانون دانشسراها و دانشگاهقوانین و مقررات منسوخ(تنظیم نشده)
قانون اعزام محصل به خارجهقوانین و مقررات منسوخ(تنظیم نشده)
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ هیأت وزیران درخصوص "اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی"، طی نامه شماره ۱۶۲۶۷۳ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ توسط معاون اول رییس جمهورآخرین قوانین و مقررات(تنظیم نشده)
مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی درخصوص "برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی"، طی نامه شماره ۱۲۶-۱-۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیآخرین قوانین و مقررات(تنظیم نشده)
مصوبه جلسه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص"سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان از طریق ورزش"، طی نامه شماره ۷۵۶۲-۹۷ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ توسط رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگیآخرین قوانین و مقررات(تنظیم نشده)
اصلاح تحریری ماده (۳) آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)، طی نامه شماره ۱۰۷۱۰۲ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ توسط دبیر هیات دولتآخرین قوانین و مقررات(تنظیم نشده)
مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ شورای عالی فضای مجازی در خصوص"الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات"، طی نامه شماره ۹۷/۱۰۳۶۲۷ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ توسط دبیر شورای عالی فضای مجازیآخرین قوانین و مقررات(تنظیم نشده)
تصویبنامه مصوب جلسه ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص"اساسنامه دانشگاه هنرهای اسلامی استاد فرشچیان"، طی نامه شماره ۹۹۴۱ در تاریخ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیآخرین قوانین و مقررات(تنظیم نشده)
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ هیأت وزیران در خصوص"الزام وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تدوین محتوا و اجرای برنامه‌های آموزشیآخرین قوانین و مقررات(تنظیم نشده)
رأی شماره ۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال جدول حداقل معدل کل برای پذیرش مدارک تحصیلی مندرج در دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مصوب ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوریآخرین قوانین و مقررات(تنظیم نشده)
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانآخرین قوانین و مقررات
رأی شماره ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند «ج» دفترچه شماره (۱) راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاهها و مؤسسات عالی سازمان سنجش آموزش کشورآخرین قوانین و مقررات(تنظیم نشده)
قانون مربوط به فارغ التحصیلان دانشسرای عالیقوانین و مقررات منسوخ(تنظیم نشده)
قانون مربوط به معافیت گمرکی ماشین الات دانشگاه تهرانقوانین و مقررات منسوخ(تنظیم نشده)
قانون راجع به اصلاح ماده اول و سوم قانون اعزام محصلین اعزامی به خارجقوانین و مقررات منسوخ(تنظیم نشده)
قانون راجع به امور دانشگاه تهرانقوانین و مقررات منسوخ(تنظیم نشده)
ابطال ماموریت آموزشی فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاترآخرین قوانین و مقررات