نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸۱ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آیین نامه تشکیل قطب های علمی مصوب ۱۳۹۵
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
قانون جرم سیاسی
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
منشور حقوق شهروندی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
آیین نامه آموزشی دوره دکتری (phd) مصوب ۱۳۹۴
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی
نقشه جامع علمی کشور
نظام‌نامه هیأت حمایت از کرسی‎های نظریه‎پردازی، نقد و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)
نحوه تعیین و انتصاب رؤسای دانشگاه
نحوه تشکیل و صدور مجوز تأسیس انجمن‌های علمی، ادبی و هنری
موافقت اصولی با صدور مدرک تحصیلی افتخاری برای دانشجویان شهید مصوب جلسه 172