‌قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و ‌مؤسسات آموزش‌عالی

مرجع تایید کننده: مجلس شورای اسلامی

دانلود فایل