اجازه شرکت دارندگان مدارک معادل کاردانی و کارشناسی در آزمون ورودی مقطع تحصیلی بالاتر و حذف عنوان معادل از دانشنامه آنان

مرجع تایید کننده: شورای‌عالی برنامه‌ریزی

دانلود فایل