قانون اعزام محصل به خارجه

عنوان قانون تاریخ تصویب وضعیت توضیحات
قانون اعزام محصل به خارجه ۱/‏۳/‏۱۳۰۷ منسوخ

قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور

مصوب ۲۵/‏۱/‏۶۴


 

 

کلید واژه ها: قانون اعزام محصل به خارجه