قانون متمم قانون دانشسراها و دانشگاه

عنوان قانون تاریخ تصویب وضعیت توضیحات
قانون متمم قانون دانشسراها و دانشگاه ۲۶/‏۱۲/‏۱۳۱۴ منسوخ قانون هیأت‌های امنا مؤسسات عالی علمی دولتی مصوب ۲۱/‏۱۲/‏۱۳۵۰

 

کلید واژه ها: قانون متمم قانون دانشسراها و دانشگاه