قانون اعزام فارغ التحصیلان رتبه اول دانشکده ها و هنر سرای عالی به خارجه

عنوان قانون تاریخ تصویب وضعیت توضیحات
قانون اعزام فارغ التحصیلان رتبه اول دانشکده ها و هنر سرای عالی به خارجه ۱۹/‏۳/‏۱۳۳۳ منسوخ ضمنی ماده ۲۲ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۲۵/‏۱/‏۱۳۶۴

 

کلید واژه ها: قانون اعزام فارغ التحصیلان رتبه اول دانشکده ها و هنر سرای عالی به خارجه