قانون راجع به اصلاح ماده اول و سوم قانون اعزام محصلین اعزامی به خارج

عنوان قانون تاریخ تصویب وضعیت توضیحات
قانون راجع به اصلاح ماده اول و سوم قانون اعزام محصلین اعزامی به خارج ۸/‏۳/‏۱۳۳۹ نسخ ضمنی ماده‬ ۲۲‬ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور ۲۵/‏۱/‏۱۳۶۴

 

کلید واژه ها: اصلاح ماده اول و سوم قانون اعزام