قانون مربوط به معافیت گمرکی ماشین الات دانشگاه تهران

عنوان قانون تاریخ تصویب وضعیت توضیحات
قانون مربوط به معافیت گمرکی ماشین الات دانشگاه تهران ۲۱/‏۳/‏۱۳۴۱ منتفی شده با اجرای قانون فوق منتفی شده است

 

کلید واژه ها: قانون مربوط به معافیت گمرکی ماشین الات دانشگاه تهران