قانون مربوط به فارغ التحصیلان دانشسرای عالی

عنوان قانون تاریخ تصویب وضعیت توضیحات
قانون مربوط به فارغ التحصیلان دانشسرای عالی ۱۱/‏۳/‏۱۳۴۳ منسوخ ضمنی در قانون راجع به سازمان و استقلال دانشسرای عالی ذکر شده

 

کلید واژه ها: قانون مربوط به فارغ التحصیلان دانشسرای عالی