آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات منسوخ

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
لایحه قانونی امور مالی دانشگاهقوانین و مقررات منسوخ
آیین نامه اعزام محصل به خارجهقوانین و مقررات منسوخ
قانون اعزام فارغ التحصیلان رتبه اول دانشکده ها و هنر سرای عالی به خارجهقوانین و مقررات منسوخ
قانون متمم قانون دانشسراها و دانشگاهقوانین و مقررات منسوخ
قانون اعزام محصل به خارجهقوانین و مقررات منسوخ
قانون مربوط به فارغ التحصیلان دانشسرای عالیقوانین و مقررات منسوخ
قانون مربوط به معافیت گمرکی ماشین الات دانشگاه تهرانقوانین و مقررات منسوخ
قانون راجع به اصلاح ماده اول و سوم قانون اعزام محصلین اعزامی به خارجقوانین و مقررات منسوخ
قانون راجع به امور دانشگاه تهرانقوانین و مقررات منسوخ
قانون راجع به سازمان و استقلال دانشسرای عالیقوانین و مقررات منسوخ
قانون الحاق ۲ تبصره به قانون اعزام دانشجویان ایرانی به خارجقوانین و مقررات منسوخ
قانون مربوط به محصلین ایرانی در خارجهقوانین و مقررات منسوخ
قانون شورای عالی معارفقوانین و مقررات منسوخ